Babysitdienst

Ben je er graag eens een avondje tussenuit of moet je ergens naar toe en zoek je een babysit? Een babysit regelen via de Gezinsbond is geruststellend. De oppas zorgt graag en goed voor je kinderen, en er is een prima verzekering afgesloten.

Voor aanvragen, opmerkingen, aankoop boekjes, ... kan je terecht bij Isabel Hellin, Keibergstraat 24. Je kan haar elke avond bereiken tussen 18u en 20u op het nummer 0473 83 91 00 of via mail naar hellinisabel@gmail.com. Als er niet wordt opgenomen, spreek dan een boodschap in. Vermeld altijd de naam van het gezin, de datum, tijd (aankomst en vertrek) en plaats dat je een kinderoppas wenst en het telefoonnummer waarop je bereikbaar bent. Je wordt daarna terug gecontacteerd.

Vraag de kinderoppas op tijd aan, minstens 1 week op voorhand. Voor late aanvragen is de kans groot dat er geen kinderoppas wordt gevonden.

Tarieven

Tarief per uur: 4 euro
Minimumvergoeding: 8 euro
Overnachting (van 22 tot 8 uur + ontbijt): 20,00 euro

Een begonnen uur telt als een volledig uur. De plaatselijke coördinator kan een extra vergoeding aanrekenen bij laattijdig thuiskomen van de ouders. Indien je de voorziene oppas laattijdig annuleert, is de prijs van een minimumvergoeding + één verzekeringsbriefje verschuldigd. Het totale bedrag wordt rechtstreeks aan de oppas betaald.

Prestatieboekje

Schaf bij de eerste afspraak een prestatieboekje aan. Dit boekje geldt voor vijf oppasbeurten en kost 7,50 euro. Na afloop van de prestatie vul je een briefje in; één exemplaar hou je bij, het andere is voor de oppas. Informeer bij je coördinator hoe je een prestatieboekje kan aankopen. Het dekt de kosten voor de verzekering en voor de werking van de plaatselijke dienst. Hou er rekening mee dat een kinderoppas enkel op je eigen kinderen past en geen huishoudelijke of andere familiale taken verricht (bijvoorbeeld doktersbezoek).

Verzekering

Er is een verzekering afgesloten die binnen de grenzen en modaliteiten van de polis volgende risico’s dekt:

  • burgerlijke aansprakelijkheid van de oppas en de kinderen;
  • lichamelijke en materiële schade door de oppas geleden tijdens en op weg naar en van de prestatie t.g.v. een ongeval.

Verwittig bij een schadegeval onmiddellijk onze plaatselijke coördinator Isabel Hellin.

Onze organisatie en haar vertegenwoordigers kunnen niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor schade die een oppas door zijn fout zou berokkenen, noch voor de schade die hem kan overkomen.